top of page

Topp fem faktorer för att välja rätt M&A rådgivare / företagsmäklare / företagsförmedlare i teknik- och kunskapsföretag

Lista över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för ägare till ett teknik- och kunskapsföretag som inte har finansiella problem. Är du intresserad av att veta hur Ablona arbetar i dessa frågor så kontakta oss!

Välj den M&A rådgivare som:

 1. ..har metod för att sannolikt skapa bäst betalda affären

 2. ..skapar intressantaste affären för ägare, medarbetare och kunder

 3. ..tänker ”företagskultur” snarare än ”balansräkning”

 4. ..har ett team som jobbar för din sak

 5. ..inte har risk för ”conflict of interests”, exempelvis en revisionsverksamhet

   

 6. ..arbetar med insyn och transparens under processens gång

 7. ..inte förlitar sig på befintliga kontakter

 8. ..kan påvisa bäst förståelse för din affär, företag och bransch

 9. ..kan påvisa lyckade affärer — även lång tid efter transaktionen har skett

 10. ..har systemstöd för mätbarhet och progress

 11. ..har aktuell kunskap om strategiska transaktioner och dess prisnivåer

 12. ..kan göra en objektiv finansiell värdering för ditt enskilda företag

 13. ..har en väldefinierad och beprövad process som maximerar resultatet

 14. ..snabbt kan komma till avslut — om det behövs

 15. ..kan påvisa lång och djup erfarenhet av transaktioner

 16. ..förmår att tänka i nya banor, ”out-of-the-box”

 17. ..har förståelse för såväl storbolag som ditt bolag

 18. ..kan vara ett strategiskt bollplank i ägarfrågor för att bygga tillväxt och ägarvärde, ”trusted advisor”

 19. ..kan vara en objektiv rådgivare i frågan om och när det är dags att sälja en ägarandel eller hela företaget, ”timing for exit ”

 20. ..kan respektera diskretion samt sekretess

 21. ..kan hjälpa till med administrativa bördan i samband med en transaktion, exempelvis ett digitalt ”datarum”

 22. ..tar lägsta arvodet

 23. ..tar hela arvodet på ”success-fee”

 24. ..ingår i ett internationellt nätverk

 25. ..är störst

 

Att välja rätt M&A rådgivare / företagsmäklare / företagsförmedlare är ett av de viktigaste besluten ägare till ett företag ska ta inför ett företags nästa fas. Det är en utmaning för ägare till ett företag i allmänhet — och i synnerhet en utmaning för ägare till ett kunskapsföretag. Ägare behöver oftast ta ställning till sin egen framtid tillsammans med ny ägare, medarbetare och kunder. Ett undantag kan vara en finansiell ägare.

En kvalificerad M&A rådgivare skapar mycket mer värde för ägarna än vad investeringen innebär.

 

Att med ett öppet sinne hitta de intressantaste och mest utvecklande potentiella förvärvarna är helt centralt. Oftast leder det även till bäst betalt. Det innebär inte ”företagsförmedling” utan en kvalificerad sökning och matchning baserad på djup förståelse av ditt företags egenskaper och omständigheter såväl som möjligheter tillsammans med en intressent. Vid "företagsförmedling" tänker företagsmäklaren oftare "multiplar" istället för att förstå en intressents möjligheter och behov. D.v.s. den strategiska betalningsviljan som finns för ditt företag. Nyligen noterade vi ett exempel där säljarna till ett företag uppenbarligen slumpade bort sitt livs affär.

Ablona är en nischad och oberoende M&A rådgivare. Vår målgrupp är teknik- och kunskapsorienterade företag. Långsiktigt kan våra tjänster bidra till att skapa ökat ägarvärde. I kortsiktiga uppdrag är det oftast transaktionspriset och en industriell match som vi fokuserar på. Våra tjänster inkluderar tillväxtfrågor och affärsmodeller. Våra samlade erfarenheter av M&A området är mer än 50 manår. Ytterligare ca 50 manår ska läggas till i erfarenhet av att arbeta i ledande ställningar i teknik-och kunskapsorienterade företag.

Ovanstående lista är baserad på våra erfarenheter. Om du av olika skäl har läst så här långt så tveka inte att kontakta oss! Även om du bara har synpunkter på  listan, vill dela med dig av dina erfarenheter i sammanhanget eller tror att du kan bidra till Ablonas verksamhet.

bottom of page